FUTUROPOLIS:
Škola emancipace

Učíte na 2. stupni ZŠ?
Nestačí vám o problémech současného světa ve výuce jen mluvit?
Chcete hledat způsoby, jak problémy společnosti a mladých lidí kriticky rozkrývat?
Chápete roli učitele jako někoho, kdo spolu se studenty mění svět k lepšímu?

Pojďte s námi vytvářet a testovat novou metodu, která bude vycházet s principů kritické pedagogiky, system thinking a future thinking. Projekt Futuropolis: škola emancipace společně iniciovaly organizace NaZemi a Institut úzkosti a získal na následující 3 roky podporu MŠMT.

Ideálně hledáme z každé školy 2 pedagogy/žky, kteří budou mít chuť s námi během tří let intenzivně spolupracovat (dvoudenní metodické výjezdy, vedení reflexivních deníků z výuky, případové studie žákovských aktivit,...). Práce bude honorována.

Pro více informací kontaktujte Jarmilu Čechovou - futuropolis@nazemi.cz.

O NÁS

Jiná škola je možná!
A to taková, ve které bude každý hlas slyšet.

Chceme přinést zpět do hry školu jako důležitého aktéra, který kriticky i kreativně vstupuje do současného dění. Vytváříme proto pedagogickou metodu, Futuropolis: Škola emancipace, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou. Se snahou problémům porozumět, hledat prostor pro smysluplnou akci a posílit vlastní hlas ve škole i společnosti. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele v procesu utváření budoucnosti a na posilování naděje v lepší svět.

V tvorbě metody vycházíme z přístupů a myšlenek kritické pedagogiky Paula Freireho, metod Future Thinking, systémového myšlení a emancipačních tradic Jana Ámose Komenského. Možnosti jazyka hledáme také v oblasti umění.

V tomto tříletém projektu budeme tvořit inovativní nástroje pro rozvoj emancipačních a občanských kompetencí. Chceme kriticky a imaginativně pracovat s problémy marginalizovaných skupin a aktuálními palčivými tématy. Vzniklou metodu budeme spoluvytvářet a zkoušet se spolupracujícími pedagogy a pedagožkami 2. stupně ZŠ a se žákyněmi a žáky. Projekt podpoří akční výzkum. Jako podpůrný nástroj vytváříme “živou” online učebnici, která metodu zpřístupní veřejnosti.